ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ.

ಎಚ್‌ಡಿಐ ಪಿಸಿಬಿ

 • 8 layer HDI PCB for security industry

  ಭದ್ರತಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ 8 ಲೇಯರ್ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಪಿಸಿಬಿ

  ಭದ್ರತಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಇದು 8 ಲೇಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿಸಿಬಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಈಗ ಪಾಂಡವಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಕುರುಡು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ .006 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಸದ ಮೈಕ್ರೊವಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

  6 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿವೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಲೇಯರ್ ವಿಯಾಸ್ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಲಾಧಾರ, ಲೇಯರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೋರ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಲೇಯರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

 • 10 layer HIGH DENSITY INTERCONNECT PCB

  10 ಲೇಯರ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪಿಸಿಬಿ

  ಟೆಲಿಕಾಂ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದು 10 ಲೇಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿಸಿಬಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಈಗ ಪಾಂಡವಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಕುರುಡು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ .006 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಸದ ಮೈಕ್ರೊವಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

  6 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿವೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಲೇಯರ್ ವಿಯಾಸ್ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಲಾಧಾರ, ಲೇಯರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೋರ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಲೇಯರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

 • 12 layer HDI PCB for cloud computing

  ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ 12 ಲೇಯರ್ ಎಚ್ಡಿಐ ಪಿಸಿಬಿ

  ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಇದು 12 ಲೇಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿಸಿಬಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಈಗ ಪಾಂಡವಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಕುರುಡು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ .006 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಸದ ಮೈಕ್ರೊವಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

  6 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿವೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಲೇಯರ್ ವಿಯಾಸ್ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಲಾಧಾರ, ಲೇಯರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೋರ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಲೇಯರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

 • 22 layer HDI PCB for military & defense

  ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 22 ಲೇಯರ್ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಪಿಸಿಬಿ

  ಭದ್ರತಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಇದು 22 ಲೇಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿಸಿಬಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಈಗ ಪಾಂಡವಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಕುರುಡು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ .006 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಸದ ಮೈಕ್ರೊವಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

  6 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿವೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಲೇಯರ್ ವಿಯಾಸ್ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಲಾಧಾರ, ಲೇಯರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೋರ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಲೇಯರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

 • HDI Circuit board for embedded system

  ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಾಗಿ ಎಚ್ಡಿಐ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್

  ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಾಗಿ ಇದು 10 ಲೇಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿಸಿಬಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಈಗ ಪಾಂಡವಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಕುರುಡು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ .006 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಸದ ಮೈಕ್ರೊವಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

  6 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿವೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಲೇಯರ್ ವಿಯಾಸ್ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಲಾಧಾರ, ಲೇಯರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೋರ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಲೇಯರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

 • HDI PCB with edge plated for Semiconductor

  ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಲೇಪಿತ ಎಚ್ಡಿಐ ಪಿಸಿಬಿ

  ಐಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದು 4 ಲೇಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿಸಿಬಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಈಗ ಪಾಂಡವಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಕುರುಡು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ .006 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಸದ ಮೈಕ್ರೊವಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

  6 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿವೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿಯಾಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್‌ಡಿಐ ಲೇಯರ್ ವಿಯಾಸ್ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಲಾಧಾರ, ಲೇಯರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೋರ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಲೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಲೇಯರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.